Розшифруй рiвнiсть **+***=****,якщо вiдомо,що доданки i сума не змiняться,якщо цi три числа прчитати справа на лiво.

1

Ответы и объяснения