Замяніце іншамоўныя выдзеленыя словы беларускімі адпаведнікамі-сінонімамі:
Алегарычны выраз, арфаграфічная памылка, дэфект маўлення, выклікаць меланхолію, сустрэцца на вернісажы

1

Ответы и объяснения

2013-11-02T22:34:06+04:00
Iншасказальны выраз, правапiсальная памылка, памылка маўлення, выклікаць сумнасць, сустрэцца на адкрыццi выстаукi