Що потрiбно для одержання бутану?
a) этанол та натрiй
б) хлоретан та натрiй
в)хлорметан та натрiй
г) етиленглiколь та магнiй.
Розташуйте речовини у порядку зростання ступенi окиснення Карбону:
C6H12O6, C3H8, C2H2, H2CO3.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-02T15:27:50+04:00