Установіть відповідність між стилістично забарвленими (маркованими) словами й словосполученнями та стилями мовлення:
1 Депутат, демократичне суспільство, правове поле;
2, інструкція, наказ, витяг з протоколу;
3 маршрутка, скромняга, не балабонь;
4 числова константа, ядерна реакція, безсполучникове складне речення;
5 п’янке повітря, зорепад, зозуленько моя.
А науковий
Б художній
В публіцистичний
Г офіційно-діловий
Д розмовний
Е конфесійни

2

Ответы и объяснения

2013-10-31T19:03:18+04:00