Падзялиць тэкст на абзацы Ишоу Янка сцежкай цераз сад.Насустрач яму-чорны кудлаты саьака.Янка спалохауся и хацеу уцякаць,але даяго прытулилася кацяня.Яно уцякала ад гэтага звера.Кацяня жаласна плакала.Янка узяу кацяня на руки.Сабака спыниуся,паглядзеу на Янку и схавауся укустах.

1

Ответы и объяснения

2013-10-30T15:47:28+00:00
   Ишоу Янка сцежкай цераз сад. Насустрач яму-чорны кудлаты сабака.                      Янка спалохауся и хацеу уцякаць,але да яго прытулилася кацяня Яноуцякала ад гэтага звера. Кацяня жаласна плакала.                                                                    Янка узяу кацяня на руки. Сабака спыниуся,паглядзеу на Янку и схавауся у кустах.