Виконайте синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, визначте їх різновиди, позначте частини мови, побудуйте схему речення).
Комусь, не степовикові, незрозуміло, як живуть люди на голій, порожній рівнині, а малий Данилко виходив крадькома з хати, прокинувши сестру, коло якої був за няньку, степ простелявся перед ним, як чарівна долина, на якій пахла трава, пахнуть квіти, навіть сонце пахне, як жовтий віск…

1

Ответы и объяснения

2013-10-27T14:36:46+00:00