До поданих слiв добери з орфографiчного слоника спiльно-кореневi. У словах перших двох стовпчикiв познач закiнчення, основу i корiнь. зерно,... зелений,... ходити,... береза,... добрий,... писати,... поле,... високий, ... читати,...

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2011-11-20T14:39:23+04:00

зерно-зернистий, зерновий, зерноочищувальний, зернятко, зернина.Корінь у словах зерн, закінчення- ий, ий, ий, о,а; основа- зернист, зернов, зерноочищувальн, зернятк, зернин.

Зелений - зеленка, зелено, зеленуватий, зелень, зеленоокий. Корінь- зелен,

закінчення- а, о, ий, нульове, ий. Основа зеленк, зелен, зеленуват, зелень, зеленоок.

Ходити -  хода,ходіння, ходовий, ходуля. Корінь - ход, закінчення - а, я, ий, я; основа - ход, ходінн, ходов, ходул.

Береза - березняк, березневий. Корінь - берез, закінчення - нульове, ий. Основа - берзняк, березнев.

Добрий -добро, добробут, добротний. Корінь- добро, закінчення - нульове, нульове, ий. Основа - добро, добробут, добротн.

Писати - писемний, писар. Корінь - пис, закінчення ий, нульове. Основа - писемн, писар.

Поле - польовий. Корінь - пол, закінчення ий, основа польов.

Високий - височина, вище. Корінь -вис, закінчення а, нульове, основа височин, вище.

Читати - читальня,читанка, читальний. Корінь - чит, закінчення - я, а, ий, основа - читальн, читанк, читальн.