1. Задача. Визначте площу ділянки лісу прямокутної форми (у га), якщо на карті масштабу
1 : 10 000 її розміри складають 4,2 см х 2,5 см.

1

Ответы и объяснения