18. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

А
А священ..ий, довгождан..ий, блажен..ий, спросон..я;

Б
Б подорож..ю, Поволж..я, пам'ят..ю, суцвіт..я;

В
В л..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати;

Г
Г безліч..ю, юн..ат, розкіш..ю, жовч..ю.

19.
Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

А
А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;

Б
Б довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;

В
В страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

Г
Г стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я.

20.
Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається
подвоєння:

А
А Рус..о, мул..а, пен..і, барок..о;

Б
Б Кас..андра, мадон..а, антен..а, ван..а;

В
В Марок..о, ман..а, Калькут..а, гол..андський;

Г
Г Брюс..ель, Одіс..ей, конр..еволюція, трас..а.1

Ответы и объяснения

2013-10-25T17:02:24+04:00
19.В -страшенний, картинний, міськком, віддзеркалити;
20.Г-Брюссель, Одіссей, конрреволюція, трасса.