Тоді ніхто не чув про перетворення природи. Ви бачили міста в золотому саду? Тепла осшнь тихо ступає вулицями Києва. синтаксичний розбір речення

1

Ответы и объяснения

2011-11-14T22:26:26+04:00

І. Речення просте, двоскладне, поширене, повне, неускладнене, розповідне, неокличне.

Тоді - коли? обставина, прислівник

ніхто- хто? підмет, займенник

не чув - що робив? присудок, дієслово

не - заперечна частка, не є членом речення

про - прийменник, не є членом речення

перетворення - що? додаток, іменник

природи - чого? додаток, іменник.

 

Або ---  в золотому саду - поширена обставина місця.

 

 

ІІ. Речення просте, двоскладне, поширене, повне, неускладнене, питальне, неокличне.

Ви - хто? підмет, займенник

бачили - що робили? присудок, дієслово

міста - що? додаток, іменник

золотому - якому? означення, прикметник

в саду - де? обставина, іменник

в - прийменник, не є членом речення

 

 

ІІІ.  Речення просте, двоскладне, поширене, повне, неускладнене, розповідне, неокличне.

Тепла - яка? означення прикметник

осінь- що? підмет, іменник

тихо - як? прислівник, обставина

ступає - що робить? присудок, дієслово

вулицями - чим? додаток, іменник

Києва - чого? додаток, іменник

 

Або --- вулицями Києва - поширена обставина місця.