Фонетичній розбір слова ВЕЛЕТЕНСЬКИЙ,СЕСТРИТЦІ, НЕНАВІСТЬ ТА БРАТСТВО

1

Ответы и объяснения

2013-10-26T12:22:54+00:00
[в е(и) л е(и) т Е н с' к и й] [с е(и) с т р И ц' і] [н е(и) н А в и(е) с' т'] [б р А ц т в о] 
Велика літера - це наголос.
(и), (е) - це наближення.