ПОДІЛИТИ СЛОВА ДЛЯ ПЕРЕНОСУ І ЗРОБИТИ ЗВУКОВУ СХЕМУ СЛІВ МАЛЮВАННЯ,ПРИЛАДДЯ,СИНЕНЬКІ,БІЛЯВЕНЬКЕ,ЧЕРГУЮТЬ,ДОГЛЯДАЮТЬ,ЧИТАННЯ,ЗАВДАННЯ ДОПОМОЖІТЬ ДУЖЕ ТРЕБА СРОЧНО ПЛИЗ БУДУ ВДЯЧНА ДУЖЕ...... ТА ЩЕ СКЛАСТИ ПЯТЬ РЕЧЕНЬ ПРО СВОЮ ПОДРУГУ АБО ДРУГА

1

Ответы и объяснения

2013-10-24T18:07:21+04:00
Ма-лю-ван-ня
При-лад-дя
Си-нень-кі
Бі-ля-вень-ке
Чер-губити
До-гля-дають
Чи-тан-ня
Зав-дан-ня