Написать сочинение на тему халық ауыз әдебиетті?Заранее спасибо помогите пожалуйста.

1

Ответы и объяснения

2013-10-24T19:21:54+04:00
Халык ауыз адебиети - халкымыздын ауызекi шыгарып ауызеки тарап отыратын асыл мурасы. Онда халкымыздын гасырлар бойы басынан кеширген тарихи белестерi, елiнiн тауелсiздiгi жолындагы ерлик, салт-дастур, арман-муддеси, киялы, жастардын киршиксиз махаббаты соз онермен кестеленген.
Ауыз адебиети - талай-талай гасырлар жемиси. Халык оны сонау ыкылым заманнан рухани казына ретинде сактап, урпактан-урпакка мура етип, бугинги биздин дауиримизге жеткизген