який об'єм виділиться при додаванні надлишку хлоридної кислоти до розчину натрій корбонат з масою 150 г і з масоваю часткою 2,12 відсотків

1

Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2011-11-11T03:23:54+00:00

Na2CO3+2HCL=2NaCL+CO2+H2O

m(Na2CO3)=150*2.12*100=3.18г

n(Na2CO3)=3.18:106=0.03моль

M(Na2CO3)=106

соотношение 1 мольNa2CO3-1моль CO2

V(СO2)=22.4*0.03=0.67л