БУДЬ ЛАСОЧКА ДОПОМОЖІТЬ!!! СРОЧНО ПОТРІБНІ РОЗВ'ЯЗКИ ЗАДАЧ!!! НА ЗАВТРА!!!!!!
1.Нехай m i n -цілі числа. Якщо додати їх суму, різницю, добуток та частку, то отримаємо 150.Знайти m i n.
2. Ваня вважає, що дроби "скорочують", закреслюючи однаокві цифри у чисельнику та знаменнику. Андрій помітив, що іноді Ваня отримує вірні вірності, наприклад, 49/98=4/8. Знайти всі правильні дроби, у яких чисельник і знаменник складені з двох ненульових цифр, які можна так "скорочувати".
3.Знайти всі двозначні числа, які дорівнюють добутку своїх цифр, збільшених на 2.
4.Знайдіть цифри х і у, якщо 10х-у=(х-1)до квадрату+(у-1)до квадрату.
ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСОЧКА!!!!!!!!

1

Ответы и объяснения

  • LFP
  • Модератор
2013-10-23T07:42:38+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
1))) m+n + m-n + mn + m/n = 150
2m + mn + m/n = 150
m(2 + n + 1/n) = 150
m*(n^2 + 2n + 1)/n = 150
m*(n+1)^2 / n = 150
m = 150*n / (n+1)^2
и вот эта дробь должна быть целым числом...
150 раскладывается на множители так: 150 = 2*5*5*3
если в числителе n---четное, то в знаменателе  (n+1)---нечетное число...
чтобы дробь сократилась и получилось целое (n+1) должно равняться 5...
тогда n = 4
значит m = 24
ПРОВЕРКА: (24+4) + (24-4) + 24*4 + 24/4 = 28 + 20 + 96 + 6 = 48+102 = 150
4))) 10x-y = (x-1)^2+(y-1)^2
10x-y = x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1
x^2 - 12x + y^2 - y + 2 = 0 ---это уравнение окружности, т.е. решением будет множество точек (точки, лежащие на окружности...)
x^2 - 12x + 36-36 + y^2 - y +1/4 - 1/4 + 2 = 0 (выделим полные квадраты ---найдем координаты центра окружности и радиус...)
(x-6)^2 + (y-1/2)^2 - 36 - 1/4 + 2 = 0
(x-6)^2 + (y-1/2)^2 = 34целых 1/4
это окружность с центром в точке (6; 1/2) и радиусом V137 / 2
т.к. это множество точек, то можно назвать, например, несколько...
y=0, тогда 10x = x^2 - 2x + 2
x^2 - 12x + 2 = 0
D = 144-4*2 = 136
x(1;2) = (12+-2V34)/2 = 6 +- V34
это могут быть пары чисел (6+V34; 0), (6-V34; 0)...