Слова записати фонетичною транскрипцією, визначити кількість букв і звуків. Життя, боротьба, ллється, здається, кукурудза, мрія, безземельний.

1

Ответы и объяснения

2013-10-22T15:21:44+00:00
Життя - жит:а _5 букв, 5 звуків
Боротьба - борот'ба _8 букв, 7 звуків
ллється - л:ец:а _7 букв, 7 звуків
здається - здайец:а _8 букв, 8 звуків
Кукурудза - кукурудза _9 букв, 8 звуків
мрія- мр'ійа _4 букви, 5 звуків
безземельний - без:емел'ний _12 букв, 11 звуків