1.Червоне коромисло через рiчку повисло.2.Iшли чоловiк i жiнка вулицею.Коли вони пiдходили до своэи домiвки , побачила iх у вiкно дитина i гукнула:"Добридень вам,татусю й матусю!"Одначе то не був iх син.Хто ж то був?3.Шiсть нiг i два роги,в садок не пита дороги. 4.Як iз меду и мухи зробити iм`я турецького султана? 5.Iшло двi матери,двi дочки й онука.Скiльки було всiх душ?

Знайти именники,в яких зi змiною форми слова вiдбуваеться змiна кiнцевого приголосного основи.Випиши цi iменники ,ставлячи iх у початкову форму ,а поряд через риску подай iх форми у мiсцевому вiдминку.

1
річку-річка-у річці;жінка-на жінці;домівки-домівка-у домівці;дороги-дорога-дорозі;ноги-нога-на нозі;мухи-муха-на мусі;якщо я правильно зрозуміла,то так ... :/
спасибо

Ответы и объяснения

2013-10-22T17:12:41+04:00
1. Веселка. 2.Дочка. 3. Жук 4.Мухамед. 5. Троє. Бабуся, мама, дочка.
Річку-річці, жінка-жінці, домівка-домівці, дороги-дорозі, мухи-мусі.