Правила с украинской мовы - суфиксы , префиксы ,именыкы ,коринь слова

1

Ответы и объяснения

2013-10-20T21:01:12+04:00
Правопис і та и у префіксах українських слівБукви і, и у префіксах пишуться за загальними правилами.Префікси від-, під-, а також прі- (вживається лише в трьох словах: прізвисько, прізвище, прірва) пишуться завжди з буквою і: відкрито, підпалити, прізвище.Звук [і] в них з'явився на місці колишнього [о] (відхилити- одхилити, прірва- прорвати).Префікси ви-, при- завжди пишуться з и: прикрашати, вибір, привабливий.Префікси з кінцевим приголосним перед двома або більше кореневими приголосними у кінці одержують голосний і: розібрати, відімкнути, обігнати.Правопис і та и в суфіксах українських слівУ більшості суфіксів и та і пишуться за загальними правилами.У суфіксах -ість, -іт, -ів пишеться і, оскільки [і] тут чергується з [о] та [е]: батьківський- батькова, царівна- царева, співучість- співучості.У суфіксах -інь, -іш(ий), -ісіньк(ий), -юсіньк(ий) завжди пишеться і: височінь, далечінь, гарячіший, малюсінький, гарячіший, новісінький.Суфікс -інн(я) пишеться:в іменниках, утворених від дієслів (сушити- сушіння, служити- служіння, ходити- ходіння);в іменниках із збірним значенням, утворених від іменника на -інь (корінь- коріння, волосінь- волосіння).Суфікс -инн(я) пишеться тільки в іменниках із збірним значенням, крім утворених від іменника на-інь (буряк- бурячиння, мак- маковиння, лопух- лопушіння; виняток: камінь- каміння, корінь-