Решите уравнение (75-59)х3:8хЕ=1680

20 пунктов. Задание 4 класса. Тольоко напишите не сразу результат, а всё решение уравнения, пожалуйста.

1
можно и так (75-59)*3:8*e=1680
(3*75-3*59):8e=1680
(225-177):8e=1680
48:8e=1680
6e=1680
e=1680:6
e=280

Ответы и объяснения

2013-10-20T18:39:52+04:00
 (75-59)*3:8*e=1680           75-59=16
16*3:8*e=1680                  16*3=48
16*3/8е=1680
3/8е=1680:16                   1680:16=105
3/8е=105
е=105:3/8           105:3/8=105/1:3/8=105/1*8/3=35/1*8/1=280/1=280
е=280