Сон, що, я, він, дощ, джміль, яма, щука, юнак, їжак, дзьоб, щит, ліс, гедзь.

Випиши спочатку слова з двома, потім - із 3,4 і 5 звуками.

Назви слова, у яких звуків більше ніж букв, а потім - слова, у яких звуків менше, ніж букв. Поясни чому.

1

Ответы и объяснения

2013-10-20T13:59:18+00:00
Сон [с о н], що [ш ч о], джміль [дж м і л], яма [й а м а], щука [ш ч у к а], юнак [й у н а к], їжак [й і ж а к], дзьоб [дз` о б], щит [ш ч и т], ліс [л і с], гедзь [г е дз].
думаю далі сама зрозумієш що до чого.