На сторонах квадрата записано чотири натуральних числа. У Кожній вершині квадрата записано число,яке дорівнює добутку чисел, записаних на сторонах, для яких ця вершина є спільною. Сума чисел, записаних у вершинах дорівнює 55. Знайдіть суму чисел, записаних на сторонах квадрата..Будь ласка поможіть рішити))

1

Ответы и объяснения

2013-10-20T10:55:20+00:00
Візьмемо будь-які натуральні числа, можна зробити висновок,що сума чисел, записаних на сторонах, вдвічі менша ніж сума чисел, записаних у вершинах, отже 55:2=27.5