3. Виберіть ознаку, яка відрізняє народну думу від
балади:


А. Постійні епітети;

Б. Наявність сюжету;

В. Розповідь про минуле;

Г. Виконання речитативом;

Д. Психологічний паралелізм.

1

Ответы и объяснения

2013-10-19T17:50:57+00:00