Устауце у прыказкi патрэбныя словы, якiя з'яуляюцца назвамi частак мауленчага апарату.

Знаеш ты толькi, што з ______ у _______.
Сказанага слова да _______ не вернеш.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-10-19T19:38:36+00:00
Знаеш ты толькі што з пустога у парожняе пераліваць
Сказанага слова да роту не вернеш