Сделать синтаксический разбор предложения:

Сабакта казак тилинде еркин сойлеуге тырысамыз, уйткени казак халкынын тилин, адебиетин, тарихын мадениеттин белгимиз келеди.

1

Ответы и объяснения

2013-10-18T20:15:11+04:00
Сабакта - аныктауыш ~~~~~, казак тилинде - пысыктауыш _._._._. еркин - аныктауыш, сойлеуге тырысамыз - баяндауыш =====, уйткени - пысыктауыш, казак халкынын - толыктауыш - - - - - , тилин, адебиетин, тарихын, мадениетин - толыктауыш, билгимиз келеди - баяндауыш ===