Позначте знаком + правельні твердження, а знаком - неправельні.
А Стать визначає гетерогаметний організм.
Б Кількість груп зчеплення генів дорівнює кількості хромосом у гаплоїдному наборі.
В Чисті лінії гетерозиготні за більшість генів.
Г Кожен ген займає у хромосомі певну ділянку - локус.
Д
Дальтонізм зумовлює дефектний алель гена у статевій Y - хромосомі.
Е Каріотип чоловіка: 44A +
XY.

дайте визначення понятть
алельні гени -
фенотип -
методи генотичних досліджень -

1

Ответы и объяснения

2013-10-17T17:59:04+04:00
Алельні гени - це:
- Гени, що знаходяться в аналогічних локусах хромосом 
- Гени,що відповідають за реалізацію однієї ознаки, але відрізняються своєю структурою 
- Гени, що знаходяться в статевих хромосомах 
- Гени, що знаходяться в аутосомах
Фенотип — це сукупність характеристик, які притаманні індивіду на певній стадії його розвитку. На його формування впливають фактори зовнішнього навколишнього середовища і генотип.