Ответы и объяснения

2013-10-16T14:58:54+00:00
Ключ - 4 буквы, 4 звука. [кл'уч']
к [к] - согл., глух., пар., твёрд., пар..
л [л'] - согл., звон., сонор., непар., мягк., пар.
ю [у] - гл., удар..
ч [ч'] - согл., глух., непар., мягк., непар..
______________________________________________________________________
4 б., 4 зв..