Знайдіть похідну функції: у=х(в сьомому степені)+9х(квадрат)-(дробь) 3\х

1