Ответы и объяснения

2013-10-12T15:46:41+00:00
1-е склонение: слова мужского и женского рода, оканчивающиеся на -а или -я.
2-е склонение: все остальные слова мужского рода + все слова среднего рода.
3-е склонение: все остальные слова женского рода.
2013-10-12T15:48:32+00:00
ЛЕГКО 1 СКЛ Ж. М. Р. ОКАНЧАНИЯ А Я                                                                   2 СКЛ М Р СР Р ОКОНЧАНИЯ Е НУЛЕВОЕ                                                               3 СКЛ Ж Р ОКОНЧАНИЯ Ь ЗНАК