Подані іменники стоять у давальному відмінку однини. Запишіть слова в дві колонки:

1) у які вставили м'який знак;

2) у які не треба вставляти м'якого знака.

Квіт…ці, жін…ці, авос…ці, бджіл…ці, очеретин…ці, жмен…ці, гус…ці, свин…ці, галуз…ці, стеблин…ці, кізон…ці, мис…ці, однокол…ці (візок на двох колесах), внучен…ці, снігурон…ці, колис…ці, оболон…ці, нян…ці, тріс…ці, сопіл…ці. Ключ.


У кожному слові підкресліть другу від початку букву.

З цих букв повинен скластися початок вислову В. Сухомлинського: «… - то найвища людська освіченість».

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-10-12T17:19:18+04:00
Авосьці                    квітці
жменьці                    жінці
кізоньці                    бджілці
внученьці                 очеретинці
снігуроньці                гусці
няньці                       свинці
                                галузці
                                стеблинці
                                мисці
                                одноколці
                                колисці
                                оболонці
                                трісці
                                сопілці


  "Вміння відчувати добро - то найвища людська освіченість".