1. Риторика - це
а) наука про культуру спілкування та мовлення;
б) наука про правильну артикуляцію звуків мовлення;
в) наука про правильне застосування міміки та жестикуляції;
г) наука і мистецтво переконувати співрозмовників.

1

Ответы и объяснения

2016-02-29T23:11:54+03:00
Риторика (красномовність), або ораторське мистецтво – це наука про способи переконання і ефективні форми впливу на аудиторію з врахуванням її особливостей. Г.