ДОПОМОЖiТЬ БУДЛАСКА!!!
Фонетичний розбiр слов з'їдуться, зчепити, одинадцять, бюрократiя

1

Ответы и объяснения

2013-10-12T15:05:35+04:00
З'їдуться - 8букв [з й і д у т' с й а] - 9звуків, 3склади
зчепити - 7букв [з ч е п и т и] - 7 звуків, 3склади
одинадцять - 10 букв [о д и н а д т с а т'] - 10 зв., 4 склади
бюрократія - 10 букв [б й у р о к р а т і й а] -12 звуків, 5 складів

,

]
розпешiть кожну букву
будласка
ссори, нужно отлучится, дела, может быть попозже