Складіть числовий вираз і знайдіть його значення:

1)Сума різниці чисел 238 і 149 та числа 506;

2)Частка суми та різниці чисел 48 і 16;

3)добуток суми чисел 124 і 126;

4) різниця добутку чисел 32 і 15 та частки чисел 896 і 28

1

Ответы и объяснения

2013-10-12T14:06:33+04:00
1) (238-149)+506= 595
2) (48+16) : ( 48-16)=64:32 = 2
3) (124+126)* (124+126)= 250*250=62500
4) ( 32*15) - (895:28)= 480- 32= 448