Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-10-11T12:10:39+00:00
Інтелігентна людина завжди необхідна в суспільстві, бо лише вона, толерантна і доброзичлива, чуйна і привітна, небайдужа до людей і всього світу в цілому, може відчути по-справжньому, що потрібно іншим, віддатися своїй справі всім серцем заради суспільного добра.Інтелігентність – це риса, яка дуже необхідна не лише для правильного і ефективного спілкування, для побудови хороших стосунків між людьми, між людиною і природою, а навіть і для того, щоб побудувати державу, розвивати країну, адже саме інтелігентні люди визначають розвиток не лише культури, науки, освіти, а й у цілому суспільства. Саме від людей інтелігентних, здатних зрозуміти й допомогти, залежить, як буде розвиватися те суспільство, у якому вони живуть, адже ці люди завжди готові взяти на себе відповідальність за все, що роблять для інших.Так, людину, яка втілює в собі всі ознаки інтелігентності, зобразив у романі «Перехресні стежки» І. Франко. Євген Рафалович присвятив свою адвокатську діяльність високій ідеї – гідному і чесному життю українського селянства, «поклав собі головним правилом говорити кождому щиру правду і не прагнути дешевої популярності». Саме тому селяни «горнулися до нього зі своїми і кривдами і жалями», а він, у свою чергу, «добре розумів і живо відчував їх кривду». Євген Рафалович – це не просто виразник ідей народу, це ще й освічена, чемна, толерантна людина, яка сповідує добро і за найвищу цінність ставить людську честь.Хто такий інтелігент? Часто вживаючи це слово, ми, проте, не так легко зможемо пояснити його значення. З давніх-давен у кожному культурному суспільстві існує прошарок, який називають інтелігенцією. Як правило, це високоосвічені й високоідейні люди, які вміють себе поводити, бути тактовними і толерантними до інших. Справжній інтелігент керується певним комплексом цінностей, своєрідним «кодексом честі». Це звички, виховання, манери, уміння говорити, погляди на світ, ставлення до рідних, друзів, дітей, почуття справедливості, загальна освіченість і високий культурний рівень та інше.

Таке життєве кредо і в іншого представника інтелігенції – гімназійного вчителя Калиновича з п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн», який стверджує: «Майбутнє в руках нового покоління. Чим більше зі школи вийде людей з чесним і правдивим поглядом на свої обов’язки перед суспільством, тим швидше виросте серед людей найбільша сума справедливості». Калинович, на відміну від Рафаловича, не такий активний у досягненні визначеного ним ідеалу, однак теж є інтелігентом.Часто інтелігентній людині важко у світі, якому вона зичить добра. Зіткнення великодушних, безкорисливих ідей з нерозумінням є основною проблемою інтелігентної людини за всіх часів. Яскравим прикладом цього є і життєвий шлях згаданого Євгена Рафаловича, і боротьба за особисте щастя Калиновича, і внутрішній світ ліричних героїнь поезій і драм Лесі Українки, і героїв новел та оповідань М. Коцюбинського та М. Хвильового, і почуття та переживання героя «Щоденника» О. Довженка, що якнайповніше відбивають складність взаємин інтелігентної людини і суспільства, яке цю людину часто не розуміє.Інтелігентність – це якість, яку може виховати в собі кожен. І не просто може, а мусить виховати для того, щоб збудувати своє життя гідно й чесно.