Спільні і відмінні ознаки головних і другорядних членів речення:

1

Ответы и объяснения

2013-10-10T22:20:15+04:00
Спільні:
1. Можуть бути виражені тими самими частинами мови (іменником, займенником, прислівником, чисельником).
Відмінні:
- Головні - підмет і присудок, другорядні - додаток, обставина, означення.