Записати слова у фонетичній транскрипції:

П'ятница, вокзал, надходження,навздогад,вертається,щирість,розповідь,книголюб

1

Ответы и объяснения

2013-10-10T15:07:04+00:00
[п йатниц'а], [вогзал], [надходжен:'а], [навздогат], [вертайетс:'а], [шчир'іст'], [розпов'ід'], [книгол'уб]