Складіть рівняння хімічних реакцій за поданими схемами, запишіть у молекулярній, повній і скороченій йонній формах:

а) барій карьонат+ хлорид кислоти

б) фосфатна кислота+ калій гідроксид

в) амоній гідроксид+ сульфатна кислота

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2011-10-15T23:19:19+04:00

a) HCl+BaCO3 =BaCl2+CO2(газ)+H2O

2H(+)2Cl(-)+Ba(2+)CO3(2-) =Ba(2+)2Cl(2-)+CO2+H2O

CO3(2-)+2H(+)=CO2+H2O

б) 3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O

3K(+)+3OH(3-) + 3H(+)+PO4(-3) = 3K(+)+PO4(-3) + 3H2O

3OH(3-) +3H(+) =3H2O

в) NH4OH+ H2SO4 =NH4HSO4 +H2O

NH3+H2O+ 2H(+)+SO4(-2) =NH4(+)+HSO4(-) +H2O

NH3+ 2H(+)+SO4(-2) =NH4(+)+HSO4(-)