Сделайте фонетический разбор слов: все, яма, юла.

Заранее спасибо вам.

1

Ответы и объяснения

2013-10-10T09:57:32+00:00
Всё 3 б, 3 зв
ф согл. глух, тв
с согл. глух. мягк
о глас удар
яма 2 слога, 3 б, 4зв
й согл, мяг, зв, сонор
а глас. удар
м согл тв зв сонорный
а глас безуд
Юла 2 слога, 3 б, 4 зв
й согл, мяг, сонор, зв
у глас, безуд
л согл зв тв
а глас удар