Ответы и объяснения

2013-10-10T04:37:15+00:00
Жаманаттын алдымен доска тиер.
Сен куйинсен, биригип доста куиер.
Казакстан оздери екенсиндер,
Кысылганда киналып арка суйер.

Жаны емен алып куштин, арпылыстын,
Айырылмас серигимин ар-намыстын.
Достардын ортасын да ,отка куймес, 
Ок етпес, откир кылыш кетпес... 
 простите на компьютере нет казахского я зыка

Большое спасибо , очень-преочень благодарны. Хочу поставить пять звездочек, но не получается почему-то