Ответы и объяснения

  • Lyiz
  • хорошист
2013-10-10T20:18:39+04:00
Чарнавус- навуковец, прафесар. Чарнавус працавіты. Яго працавітасць мы бачым у тым ў што её стварыу рукапіс Аб фасфарытах, удзельнічау у экспедыцыях па карысных выкапнях, выдау кнігу дзе знаходяцца карысныя выкапні, чытау у інстытутах лекцыі, пісау у газету для піянерау.
Чарнавус добры да людзей-ён не бачыу, што Гарлахвацкі яго абдурыу, і адчувау яго сябрам. Калі Вера хацела дапамагці яму разабрацца у плётках, ён не дазволіу, таму что баяуся што і яе будуць таксама абвіняць у варожых справах.