Записати фонетичною транскрипцією слово "щасливий", життя, умивається, джміль, роздоріжжя, насіння, ніччю, совістю

1

Ответы и объяснения

2013-10-09T18:23:49+00:00
[шчаслИвий] , [жит':А] , [умивАйец':а] , [джмІл'] , [роздорІж':а] , [насІн':а] , [нІч:'у] , [сОв'іст'у]
у слові джміль : звук "дж"-один звук,позначається дужечкою зверху (дифтонг)
у слові роздоріжжя: звук "о" наближається до у ,пишеться як "о" у степені "у"
велика буква у словах - наголос
" ' "- м'якість і напівпом'якшення звуків