Зробити фонетичний розбір слів:

Сестра

житній

пам,ятливий

беззаконня

відроджування

1

Ответы и объяснения

2011-10-14T05:10:40+04:00

[с еи с т р а];

ие т н' і й];

[п а м' й а т л ие в и й];

[б еи з: а к о н': а];

[в і д р о дж у в а н': а].

(все підкресл. - наголос)