Зробити фонетичний розбір слів:стерегти,коштовний,беззаконня

1

Ответы и объяснения

2011-10-14T05:15:58+04:00

[с т еи р еи х т и];

[к о ш т о в н и й];

[б еи з: а к о н': а].

(все підкресл. - наголос)