Составте предложения

1) is, Her, Bess, name.

2) nice, is, and, merry, She.

3) not, Bess, iazy, is.

4)like, does, Bess, not, porridge.

5)and, can, dance, She, sing.

2

Ответы и объяснения

2013-10-09T18:21:34+04:00
1) Her name is Bess                                                                                                 2)She is nice and merry                                                                                             3)Bess is not iazy                                                                                                    4)Bess does not like porridge                                                                                    5)She can sing and dance
2013-10-09T19:39:51+04:00
1. Her name is Bess
2. She is merry and nice
3. Bess is not lazy
4. Bess does not like porridge
5. She can sing and dance