Ответы и объяснения

2013-10-09T14:35:37+04:00
Реттик сан есим -ыншы,-инши,-ншы,-нши журнактары аркылы жасалып,каншаншы? нешинши деген сурактарга жауап береди