Розібрати слова на склади. Дзвін джунглі дзеркальце джем дзвінкий дзеркальний дзвінок джерельна

1

Ответы и объяснения

2013-10-08T15:12:46+00:00
Дзвін,  джунг-лі,  дзер-каль-це,  джем,  дзвін-кий,  дзер-каль-ний,  дзві-нок,  дже-рель-на.