Записати і поділити на склади.
Дзвін,джунглі.дзеркальце,джем,дзвінкий,дзеркальний,дзвінок,джерельна.

2

Ответы и объяснения

2013-10-08T18:25:07+04:00
Дзвін,джун-глі,дзер-каль-це,джем,дзвін-кий,дзер-каль-ний,дзві-нок,дже-рель-на
2013-10-08T20:09:42+04:00