Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-10-07T21:57:35+04:00
Їх набагато більше. Обирай будь-які :)
Фонетика
 вивчає звуки як одиницю мови, а також звуковий склад мови.
Лексикологія вивчає слово як одиницю мови і словниковий склад мови як систему.
Фразеологія вивчає фразеологізми як одиниці мови.
Морфемика (будова слова) вивчає значущі частини слова (морфеми), а також їх значення і місце у слові.
Словотвір вивчає способи творення слів.
Морфологія вивчає слова як частини мови.
Синтаксис вивчає будову і значення словосполучень і речень, а також види зв'язків, за допомогою яких слова поєднуються у словосполучення і речення.
Граматика вивчає поєднання слів у словосполученнях і реченнях.
Орфоепія - сукупність норм української літературної вимови.
Графіка вивчає сукупність всіх умовних знаків, за допомогою яких звуки передаються на письмі.
Орфографія - система правил, що визначає способи написання слів.
Пунктуація - система правил, що визначають способи вживання розділових знаків.
Лексикографія розробляє теорію і практику укладання словників.
Культура мовлення розглядає питання додержання мовних норм і доречності вживання виразових засобів мови в мовленні.

Джерело: 
http://pravila-uk-mova.at.ua