поставити наголос до слів футляр, фігурка, казан, флакон, фермер, хвіст, хвилина, хвалитись, хвилювання, та скласти з двох будь-яких слів два речення.

2

Ответы и объяснения

2013-10-07T14:16:52+00:00
Ф у т л`я р 
ф і г `у р к а
к а з 
`а н
ф л а к 
`о н
ф`е р м е р, х в`і с т, х в и л `и н а, х в а л `и т и с ь, х в и л ю в `а н н я.
для мене
*мені здався дуже малим.
можна й так
2) Хвилюв `ання мене ніколи не покидало, навіть перед уроками української мови та літератури я дуже хвилююся і завжди почуваю себе трохи невпевнено,а тому інколи може втрачати віру в себе.
2) *можу втрачати віру в себе.
2013-10-07T14:20:06+00:00
Футляр на я, фігурка на у, казан на 2 а, флакон на о, фермер на 1 е ,хвіст на і, хвилина на 2 и, хвалитись на 1 и, хвилювання на а.
Я хочу стати фермером. Ми з подругою зробили гарну фігурку.