Ответы и объяснения

2013-10-07T18:07:54+04:00
Розірвала - Ро-зір-ва-ла - 4 склади,9 букв,9 звуків 
Блискавиця -Бли - ска-ви-ця - 4 склади,10 букв,10 звуків(тому,що позначається буква "я" - "а")
Розірвала -  р о з` і р в `а л а (наголос на "а", " з` " - м'який)
Блискавиця - б л и с к а в `и ц` а (наголос на "и" - " ц` " - м'який)