Фонетична транскрипція слова: вітчизняний, сонце, широкий, безмовний, безжурний, дзеркальність, великий, сон.

1

Ответы и объяснения

2013-10-06T13:19:36+00:00
Вітчизняний-[в і ч: и з н' а н и й]-11 літер,10 звуків
сонце-[с о н ц е]-5 літер,5 звуків
широкий-[ш и(е наближено до е) р о к и  й]-7 літер,7 звуків
безмовний-[б е(и наближено до е) с м о в н  и й]-9 літер,9 звуків
безжурний-[б е(и наближ. до е) с ж у р н и й]-9 літер,9 звуків
дзеркальність-[д з е(и наближ. до е) р к а л' н' і с т']-13 літер,11 звуків
великий-[в е(и наближ. до е) л и к и й]-7 літер,7 звуків
сон-[с о н ]-3 літери,3 звука